Аудио конференция вече не е налична.

Моля ползвайте продуктите на Microsoft 365, които предоставят много повече възможности за аудио конференция.

За повече информация се обърнете към вашия акаунт мениджър.